Familieopstellingen

Familieopstellingen is een manier om anders te kijken naar lastige thema’s.Jacqueline van Laar familieopstellingen Deze methode is door Bert Hellinger geïntroduceerd. We kijken systemisch  naar verbanden in het “systeem van herkomst” . De familiedynamieken kunnen van invloed zijn op ons welzijn, ons denken en ons handelen.

Bert Hellinger heeft 3 principes ontdekt die bepalend zijn voor een goed functionerend (familie)systeem:

  1. Iedereen heeft een eigen plek in het systeem.
  2. Er is een natuurlijke ordening.
  3. Balans tussen geven en nemen.

Als in een van deze basisprincipes een verstoring is, kan men dat op allerlei manieren tegenkomen.

In een familieopstelling kijken we systemisch naar persoonlijke vragen. Inzichten in onbewuste patronen kunnen zeer bevrijdend werken. Ze kunnen zodoende mogelijkheden bieden om veerkracht en zelfacceptatie te vergroten.

Systemische opstellingen kunnen worden toegepast op persoonlijke vragen maar kunnen ook inzichten geven in het functioneren van teams en organisaties.

Hoe werkt het?

Opstellen met representanten en vraaginbrenger

Vooraf aan de opstelling bespreken we de vraag waarmee we gaan werken. Samen zorgen we dat de vraagstelling helder is. De vraaginbrenger vraagt een aantal deelnemers om te representeren. De representanten kiezen zelf een plek of de vraaginbrenger brengt hen naar een plek in de ruimte. Hierdoor ontstaat een beeld van het systeem waarbij patronen zichtbaar zijn.

De representanten geven informatie die zij vanaf die plek hebben. Ook de representanten kunnen veel inzichten krijgen in eigen situaties.

Tafelopstellingen

Bij 1 op 1 gesprekken maken we gebruik van tafelopstellingen. We werken dan met voorwerpen en poppetjes (houten of plastic).

Ook nu zullen we eerst aandacht besteden aan de vraag waarmee we gaan werken. De vraaginbrenger zal de poppetjes neerzetten. De opstelling geeft veel inzichten. Diepere onderliggende patronen worden zichtbaar. De tafelopstellingen kunnen ook ingezet worden bij coaching.

Je kan natuurlijk ook een tafelopstelling aanvragen zonder een coachingstraject.

Wil je meer informatie of een afspraak maken voor een opstelling neem dan contact op.