NLP

NLP in het kort

In de jaren ’70 hebben Richard Bandler, Frank Pucelik en John Grinder onderzoek gedaan naar de succesvolle behandelingen van een aantal therapeuten, zoals Virgina Satir, Milton Erickson, Alfred Habdank Korzybsky, Fritz Perls, Gregory Bateson. Zij stelden zichzelf de vraag ” Waarom boeken deze mensen meer succes met hun behandelingen dan hun collega’s”. Door deze werkwijzen te analyseren hebben Bandler en Grinder het mogelijk gemaakt  het werk van deze mensen overdraagbaar te maken. Deze kennis en technieken zijn verzameld en hebben de naam NLP gekregen.

Na de jaren ’70 heeft NLP zich verder uitgebreid en is nog steeds in ontwikkeling.

We spreken nu over 3 generaties NLP:

  • De eerste generatie hield zich vooral bezig met cognitieve intelligentie
  • De tweede generatie breidde NLP uit met de somatische intelligentie
  • De derde generatie is ook gericht op “het veld” d.w.z. op het grotere geheel. Bij veranderingsprocessen worden de gezinnen, families, culturen, organisaties ook mee genomen. Missie en visie hebben een belangrijke rol in veranderingsprocessen. Met name Robert Dilts en Stephen Gilligan zijn personen die hieraan bijdragen leveren.

NLP heeft zich eerst vooral gericht op individuele coaching en is later ontwikkeld en wordt toegepast in het bedrijfsleven, onderwijs en zorg.

De letters NLP staan voor

Neuro

Door middel van onze zintuigen nemen we dagelijks onze informatie tot ons. Wij geven een interpretatie aan deze informatie op basis van onze ervaringen en maken neurologische verbindingen.

Linguistisch

We uiten ons door middel van taal en geven zo onze ervaringen weer op bewust en onbewust niveau.

Programmeren

Het veranderen van je denkpatronen omtrent je emoties, gedrag en overtuigingen als je dat wilt. Dit met als uitgangspunt je doelen te bereiken en meer keuzemogelijkheden te creëren.

NLP

  • is een gereedschapskist vol technieken die je kunt inzetten voor het veranderen van je mindset om doelen te realiseren en mensen te bereiken.
  • kun je gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling en voor een optimale communicatie met je omgeving zowel in zakelijke omgeving als in je privé-sfeer.
  • kijkt vooral naar het proces en de manier van communiceren van en met jezelf en in relatie met anderen.